Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kreatywna Polska – 18 czerwca 2018r.

Prezentujemy protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kreatywna Polska