Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kreatywna Polska – 28 czerwca 2017r.

Prezentujemy protokół z Walnego Zebrania Członków, które odbyło się 28 czerwca 2017 roku. Tegoroczne zebranie było zebraniem sprawozdawczo-wyborczym.