Stowarzyszenie Kreatywna Polska

Stowarzyszenie Kreatywna Polska działa na rzecz rozwoju i ochrony polskiej kultury i nauki, twórczości i innowacyjności. Jego celem jest upowszechnianie i zapewnienie równego dostępu do dóbr kultury, ochrona praw moralnych i materialnych wynikających z działalności twórczej w tym naukowej, artystycznej, literackiej, publicystycznej czy innowacyjnej.

Stowarzyszenie promuje kreatywność i innowacyjność jako najskuteczniejszych sposobów budowania nowoczesnego społeczeństwa i nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy, uczestniczy w działaniach związanych z procesem stanowienia prawa i podejmowania decyzji wpływających na sytuację i możliwości działania twórców i naukowców, a także na kształt polskiego przemysłu kreatywnego i innowacyjnego. Organizuje inicjatywy mające na celu dialog z opinią publiczną oraz swoją działalnością przyczynia się do edukacji kulturowej, naukowej i medialnej.

Stowarzyszenie Kreatywna Polska jest reprezentacją różnych środowisk kreatywnych i innowacyjnych tj. twórców, naukowców, wydawców, producentów i przedsiębiorców z przemysłu kreatywnego i innowacyjnego wobec instytucji państwa, samorządu, organizacji pozarządowych i osób fizycznych.

W ramach Stowarzyszenia Kreatywna Polska współpracują następujące organizacje (w kolejności alfabetycznej)

Cyfrowy Polsat

Fundacja Legalna Kultura

Izba Wydawców Prasy

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych

Polska Izba Książki

Stowarzyszenie Autorów i Wydawców „Copyright Polska”

Stowarzyszenie Autorów ZAIKS

Stowarzyszenie Dystrybutorów Filmowych

Stowarzyszenie Filmowców Polskich SFP -ZAPA

Stowarzyszenie Fotoreporterów

Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL

Związek Kompozytorów Polskich

Związek Producentów Audio-Video

 

Nasi partnerzy


Top